Om biavleren

Mit navn er Willy Svendsen, jeg bor Præstegårdsvej 36 Gærum 9900 Frederikshavn.

Jeg er i dag pensionist med en stor hobby biavl.

Jeg startede med biavl i 1983, købte 2godt brugte trugstader med bier.

Så var jeg i gang, siden har det taget overhånd med den biavl.

Antallet af bier er steget støt siden, min biavl er i dag på omkring 150-200 stader til ind fodring, hvoraf en del er med dobbelt familier .

Stademateriel er Rea Dan opstabling 12 x 10.

Jeg laver en del nye bi familier , så hvis der er overskud om foråret sælger jeg nogle af dem.

Da varoa miden begyndte at komme til Danmark først i 90erne, begyndte jeg at avle mine dronninger på Ligustica bien , jeg var bange for at få varoa mider ved køb af dronninger udefra, jeg fandt senere ud af at vi allerede havde dem selv. Jeg har i dag en produktion af dronninger som vi selv bruger en del af, der er også salg til private og erhvervs biavlere i Danmark. Det sker også at der kommer nogle tyske biavlere forbi efter ren parrede Ligustica dronninger.

Jeg begynder med om lavning af dronninger ca. 15- 20 maj , så er de første u. parrede klar til salg ca. 01/06.

Parringen af dronninger sker i Kieler kasser og 3 rammers kasser med 12 x 10 tavler.

Min parrings pladser er i område hvor der ikke er andre biavlere i den nærmeste omegn.

Dronningerne laves i stærke dronning løse startere , hvor larverne antages og fodres, og sidder i 1 døgn, hvorefter de antagne celle flyttes til færdig fodring og forsegling, over dr. gitter i stærke dobbelt familier, hvor de passes i 4 døgn, hvorefter cellerne tages hjem i rugemaskinen, hvor de klækker efter 7 døgn.

Bier til pakning af Kieler Kasser hentes i anden bi gård end der hvor Kiler Kasserne skal sættes ud , hos 2 dronninger familier.

Nå dronning avls sæsonen er i gang, pakkes der bier til forsendelse, flytning af avlsramme til dobbelt familier, hvor der hjemtages færdigfodrede dronninger fra til rugemaskine , omlarvning af nye larver, flytning til startere, sætter celler i rugemaskine, kaffe pause kl. ca. 10 ,hvorefter der pakkes Kiler Kasser med overskydende nyklækkede dronninger.

Resten af dagen bruges på at passe bier og lave aflæggere , slynge honning ,opløftning af yngeltavler i dobbeltfamilier, pakning af forsendelses bure m.m. .Så dagen er tit lidt for korte

Aften udsætning af Kiler kasser som har stået lukket, mørkt og ikke for varmt i 2 døgn, så sent som muligt, det er bedst hvis bierne først begynder at flyve næste morgen.

Vores avls dronninger bliver parret på Livø og Bogø som er ren parrings stationer for Ligustica bier.

Hvis det er muligt købes der nogle inseminerede dronninger udefra.

Det var nok ønskeligt med en ø mere for at der kunne være lidt flere muligheder for forskelige drone linjer.

Men det er sådan det er nu, der er ikke så mange aktive Ligustica  dronning avlere i Danmark.

Gærum 20/01 – 2023. Willy.

WS Biavl gennem tiden